Veel bedrijven hebben in deze tijd van economische groei een duidelijke focus op sales. Gevolg is dat veel bedrijven groeien. Toch schuilt hier een gevaar in, want niet ieder bedrijf weet heel goed met welke partij ze precies in zee gaan. Dit kan goed aflopen, maar het kan ook zo zijn dat uw met een klant zaken gaat doen die niet goed in staat is uw facturen te betalen. Door vooraf de kredietwaardigheid te checken kunt u dit voorkomen. U weet dan beter hoe uw potentiële klant er financieel voor staat en kunt dan vooraf nog actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het vooraf laten betalen door de betreffen de klant als de kredietwaardigheid wat minder is. Maar hoe kunt u de kredietwaardigheid checken? In dit blog vertellen we er meer over.

Kredietwaardigheid checken hoe doe ik dat?

Er zijn verschillende manieren om de kredietwaardigheid te checken. U kunt het als eerste laten doen. Er zijn veel goede partijen die dit kunnen doen en via een mooi rapport inzichtelijk maken hoe het ervoor staat met de kredietwaardigheid van uw potentiële klant. U kunt het ook zelf doen als u enigszins boekhoudkundig bent onderlegd. Een bron om financiële gegevens te krijgen van uw potentiële klant is de kamer van koophandel. Iedere rechtspersoon is verplicht daar jaarlijks de jaarrekening te deponeren. Met deze jaarrekening kunt u prima een goed inzicht krijgen in de financiële situatie. Nadeel kan zijn dat veel bedrijven laat zijn met het deponeren van deze gegevens zodat u vaak moet werken met verouderde gegevens. Als u de kredietwaardigheid gaat checken kunt u allereerst kijken naar de balans. Zo weet u hoe de vermogensposities is van het betreffende bedrijf. Kijk daarbij naar de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Kijk ook of er voldoende liquide middelen zijn om kortlopende schulden mee af te lossen. Ook belangrijk is om te kijken of het bedrijf voldoende rendeert.

Op welk moment doe ik de kredietwaardigheid checken?

Het is belangrijk om het checken van de kredietwaardigheid te integreren in uw salesproces. Zodoende borgt u dat u geen klanten binnenhaalt die de rekening niet kunnen betalen. Het is verstandig om de check te doen alvorens u de overeenkomst aangaat. Zo bent u nog in staat om maatregelen te nemen als de kredietwaardigheid wat minder is. Dit kan zijn vooraf  betalen of bijvoorbeeld wekelijks factureren. Zo kunt u ervoor zorgen dat het debiteurenrisico acceptabel is en blijft.